Evropa Ittifoqi RoHS sertifikati

qisqacha kirish

RoHS Yevropa Ittifoqi qonunchiligi tomonidan oʻrnatilgan majburiy standart boʻlib, uning toʻliq nomi elektr va elektron qurilmalarda ayrim xavfli moddalardan foydalanishni cheklovchi Xavfli moddalar toʻgʻrisidagi direktivadir. Standart 2006-yil 1-iyuldan boshlab rasmiy ravishda joriy qilingan. U asosan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi. inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun yanada qulayroq bo'lishi uchun elektr va elektron mahsulotlarning moddiy va texnologik standartlarini tartibga solish.Standart elektr va elektron mahsulotlardan qo'rg'oshin, simob, kadmiy, olti valentli xrom, polibromlangan bifenil va polibromlangan difenil efirlarni yo'q qilishga qaratilgan.

core_icons8